TETRA sistēma minerālmēslu pārkraušanas un īslaicīgās glabāšanas kompleksā Rīgas ostā.

SIA “Riga fertilizer terminal” (RFT) ir SIA “Rīgas Tirdzniecības osta” (RTO) un a/s “Vienotās ķīmijas kompānijas „Uralhim”” meitasuzņēmuma „Uralchem Freight Limited” kopuzņēmums. Ziemeļeiropā modernākais un drošākais minerālmēslu pārkraušanas un īslaicīgas uzglabāšanas terminālis tika nodots ekspluatācijā 2013. gada beigās.

Kopējais projekta investīciju apjoms ir vairāk nekā 60 milj. eiro. Liela daļa līdzekļu ir investēta apkārtējai videi drošās, starptautiski atzītās un modernās kravu pārkraušanas un uzglabāšanas tehnoloģijās. Termināļa pirmās kārtas jauda – 2 milj. tonnu gadā. 

 

 

Pamatprasības

Būtiskākās radiosakaru risinājumu prasības jaunā termināļa vajadzībām:

  • Pārbaudītas ciparu tehnoloģijas, sistēmorientēta pieeja
  • Konkrētu darba grupu (dokeru, apsargu, apkalpojošā personāla u.c.) iekšējā savstarpējā komunikācija
  • Dažādi komunikāciju veidi – grupveides zvani, individuālie zvani, datu pārraide
  • Droši savstarpējie personāla sakari visā teritorijā, kā arī apakšzemes galerijās
  • Centralizēta dispečeru informētība par situāciju un balss sakaru pārvaldība
  • Piedāvātā risinājuma ilgdzīvotība, paplašināšanas iespēja, savietojot esošo ar jauno

 

 

Universāls risinājums

Motorola Dimetra IP Micro TETRA sistēma ir īstenotā radiosakaru risinājuma kodols. Kopā ar portatīvo MTP850S, mobilo MTM5400 un dispečera konsoli MCC7500 tā nodrošina operatīvos sakarus visā kompleksa teritorijā. MOTOROLA DM un DP sēriju rācijas nodrošina sadarbspēju komunikācijai starp dzelzceļa un kuģu personālu, izmantojot VHF un īpašās jūras frekvenču joslas.

Šo komunikāciju risinājumu var paplašināt ar centralizētu balss ieraksta serveri, telefoniju, papildu rāciju lietotājiem, kā arī ar jaunām lietojumprogrammām, izmantojot īsos vai pakešdatus.

SIA DAN Communications realizēja pilnīgi darbotiesspējīgu projektu, kas ietvēra sistēmu projektēšanu, uzstādīšanu un nodošanu ekspluatācijā, rāciju programmēšanu un testēšanu, kā arī garantijas atbalsta pakalpojumus.

 

 

Vērienīgs  pilotprojekts

Lai rūpīgi pārbaudītu jaunās ciparu radiosakaru sistēmas funkcionalitāti un veiktspēju pirms izvērstās sistēmas apstiprināšanas, tika realizēts vērienīgs pilotprojekts.