Klientu atbalsts

DAN Communications piedāvā plašu pakalpojumu un risinājumu klāstu, sākot no konsultācijām un plānošanas līdz pat projekta īstenošanas, tehniskās apkopes un veiktspējas analīzes. Mūsu eksperti apvieno dziļas zināšanas un profesionālo kompetenci ar jaunākajām nozares tendencēm un inovācijām, piedāvājot risinājumus, kas ir pielāgoti konkrētajām klienta prasībām un vajadzībām.  

DAN Communications sniedz atbalstu šādās jomās:  

Projekta plānošana un izstrāde:

 • Frekvenču plānošana, radio pārklājuma simulācijas, īstenoto pasākumu pārbaude reālos apstākļos;  
 • Klienta prasību analīze, to piemērošana iekārtās, optimālo risinājumu izstrāde;  
 • Sistēmas arhitektūras izveide (augstākā līmeņa dizains);
 • Iekārtu konfigurāciju izveide (zemākā līmeņa dizains).

Projektu vadība:

 • Iekārtu uzstādīšanas vietu izpēte;  
 • Iekārtu projektu skiču izstrāde;  
 • Materiālu specifikāciju sagatavošana;  
 • Raidošo iekārtu un antenu ierīkošanas tehnisko projektu izstrāde;
 • Atbalsts frekvenču lietošanas atļaujas noformēšanā.

Projekta realizācija:  

 • Projekta plāna izstrāde un īstenošana, izpildes darbu koordinēšana;
 • Iekārtu un programmatūru piegāde un loģistika, iekārtu montāža;
 • Iekārtu tehnisko parametru konfigurēšana, sistēmas pārbaude un nodošana ekspluatācijā;  
 • Dokumentācijas vadība;
 • Klienta personāla apmācības;
 • Sistēmas atbalsts & tehniskā apkope (garantijas un pēc-garantijas periodā);
 • Diagnostika un bojājumu novēršana attālināti un uz vietas.

Programmatūras izstrāde & lietojumprogrammu integrācija:  

 • Projektu analīze un plānošana;
 • Integrācijas arhitektūras dizains;
 • Programmatūras jauninājumu piegāde un ieviešana;
 • Starppunktu integrācija un Ad Hoc risinājumi;
 • Lietojumprogrammu integrācija ar POA (uz pakalpojumu orientēta arhitektūra) un tīmekļa pakalpojumi;
 • Pielāgotas starpprogrammatūras izstrāde.