• Vispusīgs risinājums komunikācijai ar sekundārām apakšstacijām, mērīšanas un automatizācijas tīkla integrācijai un kiberdrošībai
  • Saskaņā ar IEC 61850-3 un IEEE 1613 vides standartiem attiecībā uz āra iekārtām
  • Ērta saziņa, izmantojot optisko kabeli, radiosakarus, 2G/3G/LTE mobilos sakarus un nomātās līnijas no telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējiem.
  • Iebūvēts ugunsmūris ar dalīto SCADA drošības komplektu
  • Punkta-daudzpunktu sakari nodrošina augstu caurlaides spēju kritiski svarīgiem pielietojumiem licencētās un nelicencētās zem-6 GHz frekvenču joslās ar izdalītu joslas platumu un pakalpojuma līgumu (SLA) katram abonentam