Riia väetiseterminal

TETRA süsteem Riia sadama mineraalväetiste ümberlaadimise ja lühiajalise hoiustamise terminalile

Riia väetiseterminal (RFT) on Riia sadamavaldusfirma RTO ja keemiakontserni Uralhim tütarettevõtte Uralhim Freight Limited asutatud ühisettevõte. Põhja-Euroopa kõige kaasaegsem ja ohutum mineraalväetist ümberlaadimise ja lühiajalise hoiustamise terminal avati 2013. aasta lõpus. Investeeringu kogusumma oli üle 60 miljoni euro, millest suurem osa kulutati keskkonnasõbralikele, rahvusvaheliselt tunnustatud ja eesrindlikele ümberlaadimis- ja hoiustamistehnoloogiatele.  Terminali arendamise esimeses etapis on selle aastane läbilaskevõime kaks miljonit tonni.

Olulised nõuded

Uue terminali raadiosidelahendus pidi vastama järgmistele olulistele nõuetele:

  • ennast tõestanud digitehnoloogia, süsteemikeskne lähenemisviis;
  • võimalus pidada sidet kindlate kasutajarühmade vahel vastavalt nende töökohustustele (dokitöölised, valvurid, hoolduspersonal jne);
  • erinevad siderežiimid – rühmakõned, isikutevahelised kõned, andmeedastus;
  • töökindel ühendus nii territooriumil kui ka maa-alustes galeriides viibivate töötajate vahel;
  • olukorrateadlikkuse ja kõneside haldamise vahendid juhtimiskeskuse dispetšeritele;
  • laiendatavus, uute rakenduste ja rutiinide lisamise võimalus, pakutud lahenduse pikk kasutusiga.

Ühtne lahendus

Teostatud raadiosidelahenduse tuumaks on Motorola TETRA süsteem Dimetra IP Micro. Koos käsiterminalidega MTP850S, mobiilsete raadiotega MTM5400 ja dispetšerikonsooliga MCC7500 tagab see vajaliku operatiivside kogu hoiualal. Motorola DM- ja DP-seeria raadiote abil on võimalik VHF-sagedusalas ja mereside kanalitel sidet pidada raudtee- ja laevapersonaliga.

Sidelahendust saab laiendada tsentraliseeritud kõnesalvestusserveri, telefoniühenduse, täiendavate raadiokasutajate lisamise ja uute rakendustega, mis edastavad andmeid lühiandmete või andmepakettidena.

SIA DAN Communications teostas selle töö tervikprojektina, mis hõlmas üldist ja üksikasjalikku süsteemidisaini, paigaldust ja käitusse andmist, raadiote programmeerimist, vastuvõtuteste ja garantiiteenuseid vastavalt nõutud teenusetasemelepetele.

Ulatuslik katseprojekt

Enne süsteemi väljalaskmise heakskiitmist viidi läbi ulatuslik katseprojekt, et kontrollida põhjalikult uue digitaalse raadiosidesüsteemi funktsionaalsust ja jõudlust.

Olulisemad tooted