Keemiatööstus

Digitaalne raadioside keemiatööstuse segmendile

Digitaalsel raadiosidel on terve rida eeliseid:

  • puhtam heli ilma analoogsignaalile omase krabina ja mürata;
  • pikem akukestvus;
  • võimalus kasutada lisaks kõneedastusele ka tekstisõnumeid või aeglast andmesidet;
  • töökeskkonna ohutust ja tõhusust suurendavad rakendused – tsentraalne kõnesalvestus, sõidukite ja töötajate jälgimine GPSi abil või siseruumides, õnnetusehäired, dispetšerid ja töölehtede väljastamine.

Motorola TETRA nutikas pakkumine

Muude kahesuunaliste raadiotehnoloogiatega võrreldes võimaldab TETRA standard pakkuda kõige rohkem erinevaid raadiofunktsioone. TETRA on välja töötatud spetsiaalselt kõige raskemate missioonikriitiliste tegevuste jaoks avaliku turvalisuse, transpordi, töötleva tööstuse ja naftakeemia sektorites.  TETRA võimaldab vähendada raadiosidesüsteemi kasutatavate sageduste arvu ja maksta tänu sellele sageduslitsentside eest vähem tasu kui analoogtehnoloogiate puhul. Samal ajal suudab TETRA süsteem tänu magistraalvõrgu põhimõttele ja TDMA tehnoloogiale läbi lasta rohkem liiklust kui tavalised analoogsüsteemid.

Kulutõhus MOTOTRBO pakkumine

Motorola MOTOTRBO töötab suurepäraselt digitaalsetel imisstsenaariumide jaoks, kui neid on vaja arvestada. Kliendid peavad olema tavalised repiiteristid, mis pole teenindab paari tosinaat DP- või SL-seeria käsiraadiot ja DM-seeria mobiilset raadiot. Plahvatusohtlike alade jaoks sisaldab MOTOTRBO portfell ATEX-klassi raadioid DP4401Ex ja DP4801Ex. Sõidukipargist või liiklusest tingitud suuremad vajadused saabub ühele repiiteriga süsteemile, mis hõlmab mitut repiiterilahendust, kui Capacity Plus on ette nähtud kasutatavaks kasutamiseks ja kasutuselevõtmiseks, kõnesalvestuseks, isiklikuks ohutuseks ja edasiseks edastamiseks.

Õige partneri valimine

SIA DAN Communications Motorola raadiotoodete müügipartneril Lätis ja tal on lubatud müüa nii TETRA kui ka MOTOTRBRO süsteeme ja raadioid. Pakume klientidele eeliseid, mis tulenevad meie pikaajalistest kogemustest raadiovõrkudega, süsteemikesksest lähenemisviisist ja vajalikest vastavatest teenusetasemelepetest.