Bankas turpina izaugsmi un paaugstina rentabilitāti, vienlaikus uzmanību pievēršot darbības efektivitātei. Šo izaugsmi un efektivitāti ir veicinājuši atvērti un elastīgi datu centri un aizvien lielāka pāreja uz “mākoņa” infrastruktūru. No klientu apkalpošanas centriem līdz finanšu operāciju veikšanai bankas modernizē savu IT infrastruktūru, lai nodrošinātu inovatīvus finanšu produktus, tai pat laikā “mākoņa” infrastruktūras aizsardzība un mērogošana ir kritiski svarīga. Bankas pieprasa augstas veiktspējas un ļoti elastīgu kiberdrošību, kas aizsargā kritiski svarīgās lietojumprogrammas un infrastruktūru nevainojami un ar zemu latentumu, jo īpaši mūsdienu tirgos, kur bankas pastāvīgi ir kiberuzbrukumu apdraudētas.

Kapitāla tirgus un biržas mainās zibens ātrumā, un uzvarētāji ir tie, kas var pieņemt pareizos lēmumus sekundes simtdaļā. Investīciju bankas, pamatlīdzekļu un ieguldījumu pārvaldības sabiedrības, valsts valūtas tirgus un  fondu biržas prasa nepārtrauktus jauninājumus, lai gūtu panākumus mūsdienu mainīgajā tirgū un pieaugošajā regulatīvajā uzraudzībā. Tirdzniecības ātrums  ir atkarīgs no tīkla infrastruktūras zemā latentuma, ieskaitot augstu veiktspēju, un ļoti elastīgu ugunsmūri, kas darbojas nevainojami.

Apdrošināšanas nozare  transformējas kā tehnoloģija, sākot jau no klienta sadarbības ar apdrošināšanas aģentu. Īpašuma, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšana, noguldījumi pensiju fondos, pārapdrošināšana un brokeri saskaras ar jaunām iespējām un risku tendencēm, piemēram, sociālajām, mobilajām, lielu datu apjomu, un “mākoņu” tehnoloģija pārveido visu nozari. Lai gūtu panākumus šai mainīgajā ainavā, apdrošināšanas nozares darbiniekiem ir jāpārdomā sava IT infrastruktūra, lai nodrošinātu vienmērīgu pāreju uz “mākoņu” tehnoloģiju un maksimālu savas darbības efektivitāti.

Viņiem nepieciešams aizsargāt savus datu centrus un “mākoņa” infrastruktūru ar augstas veiktspējas kiberdrošības risinājumiem.

 

Fortinet risinājumi finanšu pakalpojumiem

  • Ugunsmūris/VPN
  • Uzlabota aizsardzība pret draudiem
  • Identitātes pārvaldība un autentifikācija
  • Centralizēta drošības pārvaldība

 

Finanšu datu un aktīvu aizsardzība

Informācijas drošībai ir izšķiroša nozīme, lai saglabātu  klientu konfidencialitāti,  nodrošinātu atbilstību reglamentējošām prasībām un aizsargātu zīmolu. Fortinet aizsargā vērtīgākos aktīvus vairākām finanšu pakalpojumu iestādēm visā pasaulē. Uzņēmuma kiberdrošības risinājumi, ko iesaka NSS Labs, nodrošina nepārtrauktu IT infrastruktūras plašu, augstas veiktspējas aizsardzību pret dinamiskiem drošības apdraudējumiem, vienalga – perimetra iekšpusē vai ārā.

Draudu izlūkošana jāizvērš nepārtraukti – 24x7, 365 dienas gadā, tādēļ Fortinet risinājumus pastiprina FortiGuard – komanda ar vairāk nekā 200 pētniekiem, kas koncentrējas tikai uz nozares draudu izpēti, analīzi un informāciju, lai novērstu jaunākos uzbrukumus, bet FortiSandbox veic rūpīgu pārbaudi un testēšanu jauniem un nezināmiem apdraudējumiem.

Neskatoties uz draudiem jebkur un jebkad, Fortinet nodrošina kopēju FortiOS drošības platformu no vismazākās filiāles līdz pat lielākajam datu centram. Un tā kā uz klientu orientēti finanšu pakalpojumi stiepjas no “privātā mākoņa” līdz “publiskajam mākonim”, tad Fortinet sadarbojas ar vadošajiem pakalpojumu sniedzējiem, tostarp ar Amazon Web Services un Microsoft Azure, lai nodrošinātu konsekventu drošības nostāju visā “hibrīdmākoņa” infrastruktūrā.